Zagrebački radioamaterski savez će provesti tečaj za radioamatere operatore, sa početkom 15. ožujka 2021. u 19.00 sati u Bulićevoj 14. Polaganje ispita se planira 15. svibnja što će ovisiti o epidemiološkim mjerama i biti će ovdje pravovremeno najavljeno. Više o prijavama pročitajte ovdje. Udruge za prijave svojih članova prijavnice mogu preuzeti ovdje. Prijave se primaju do 12. ožujka.

  
 

Planom rada Zagrebačkog radioamaterskog saveza planiran je proljetni tečaj za radioamatere operatore, nakon čega će se organizirati polaganje ispita za radio operatore. Zainteresirane za pohađanje tečaja i polaganje ispita može prijaviti udruga - članica Zagrebačkog radioamaterskog saveza, pa molim članice da izvrše prijave polaznika putem E-maila. Prijavnice se mogu preuzeti ovdje , a ukoliko će broj prijavljenih kandidata biti zadovoljavajući, termin i način provođenja tečaja će se objaviti ovdje početkom veljače.