19. Zagreb Radio Fest 2017

Izlagači opreme na ZRF 2017.

A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani (Radio Club Colli Berici)

ASOCIJACIJA RADIOAMATERA U BOSNI I HERCEGOVINI – ARAuBiH

HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ  – HRS

ZAGRABAČKI RADIOAMATERSKI SAVEZ –  ZARS

ZAJEDNICA RADIOAMATERA HERCEG BOSNE – ZRHB

RADIOKLUB OK1KHL – Holice

ANICO Slovakia s.r.o.

ELZAS d.o.o.

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

TIPLON – TISKANE PLOČE

KENWOOD – HFC GRUPA

URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

MAR ELEKTRONIKA

MJERNE TEHNOLOGIJE d.o.o.

 

 

 

 

Komentiraj

Required fields are marked *.


15. ZRF LOGO